เเปิด 15:00 - 24:00 - โทรศัพท์ 027483079  Eng
Logo
Food Panda Link
2017-03-normal-promo

a

FPL

 
Google
 
Wongnai link
Trip advisor
Twitter link
Facbook link
Witch on the WWW link
555 Restaurant link